سخنرانان

دکتر صادقی
ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
دکترعلیرضا بخشی نزاد
ریاست دانشگاه آزاد صومعه سرا
نوراله صفرپور
ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا
فاطمه عذرجو
مدرس دانشگاه و دانش آموخته دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مهندس پورموسی
رییس اداره کار صومعه سرا
دکتر جلیل خاوندکار
استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و عضو هیئت‌مدیره شورای انجمن‌های علمی کشور
مهندس نصرت طلب
رییس اداره فنی حرفه ای صومعه سرا
جمشید رستگار
ریاست اداره ورزش و جوانان صومعه سرا
دکتر علی عبدی جمایران
مدرس و مشاور کارآفرینی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
دکتر محمد صدری نیا
دکتری رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی و مدیر آموزش امداد خودرو
جستجوی رویداد