گزارش کارگاه  تفکر خلاق و متدولوژی

دکتر محجوبی متدولوژی

کارگاه تفکر خلاق و متدولوژی با تدریس آقای دکتر داریوش محجوبی، شنبه 2 آذر  ، ساعت 18 الی 20 و همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در سالن آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

پرسشی که در ابتدا کارگاه مطرح شد این بود که ما چگونه فکر می کنیم؟ این پرسش به ظاهر ساده ولی بسیار چالش برانگیز بود. در ادامه فاکتورهای موثر در اجرای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. دکتر محجوبی با اشاره به این نکته که رویه های تفکری هر فرد خاص همان فرد است، تنوع در رویه های تفکری را مورد بررسی قرار داد.

دکتر محجوبی عامل /فاکتور های ساختاری موثر در نحوه تفکر ما را بدین صورت برشمرد:

 • مغز
 • ذهن /روان
 • .عقل /روح /نفس
 • کشف و شهود
 • غریزه ها
 • توانایی سخن گفتن /تکلم /زبان
 • زبان مادری (مثلاً فارسی)
 • زبان های دوم (مثلاً فرانسوی، انگلیسی)
 • فرهنگ
 • اجتماع /جامعه
 • تربیت خانوادگی
 • آموزش های رسمی
 • آموزش های عملی
 • تجربه های شخصی

و متغیر های موثر در تفکر ما را به این صورت معرفی کرد:

 • رسانه و زبان
 • نگرش
 • متدولوژی

تفکر خلاق

همچنین دکتر محجوبی در بخش دوم کارگاه تفکر خلاق و متدولوژی با بیان تاریخچه شکل گیری رسانه ها، به  نقش رسانه ها در نحوه تفکر افراد پرداخت.

در ادامه با تعریفی و طبقه بندی مدل های مفهومی، به کاربردهای مهم مدل های مفهومی اشاره کرد و تمرین هایی را برای درک این موضوع در کلاس مطرح نمود.

هر مدل نمودار ساده شده پدیده ای است که توجه را به جنبه های مشخص آن سیستم {پدیده }متمرکز می کند.

(آینگهام و گیلبرت)

استفاده از مدل  های مفهومی در تفکر خلاق چه اهمیتی دارد؟

 • می توانیم با ارتقاء سطح مدل ها نحوه تفکر خود را بهبود بدهیم
 • مثلا ابتدا یک مدل نقاشی و یا مدل استعاره ای بکشیم و بعد آن را به صورت مدل تمثیلی در آوریم
 • در مرحله بعد به صورت مدل رابطه ای درآوردیم
 • با مدل های رابطه ای میشود استدلال و طراحی کرد
 • با مدل های شبیه سازی می توان پیش بینی کرد
این اعلان را به اشتراک گذارید
نظر خود را بنویسید

جستجوی رویداد